Ανέγερση οικοδομής σε έδαφος τρίτου, φορολογικές υποχρεώσεις-αποσβέσεις

Τα τελευταία χρόνια, η ανέγερση οικοδομής σε οικόπεδο κυριότητας τρίτου αποτελεί συχνό φαινόμενο. Πρόκειται για τις περιπτώσεις στις οποίες ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου, παραχωρεί σε κάποιον τρίτο το δικαίωμα να ανεγείρει οικοδομή πάνω στο οικόπεδό του, υπό τον όρο ότι ο τελευταίος θα εκμεταλλευθεί την οικοδομή για ορισμένο χρονικό διάστημα και μετά τη λήξη του […]