Νέα & Άρθρα

Ecovis-Onetax welcomes Billionaire

The renowned Billionaire has launched to the Island of the winds and its doors are opening for the audience today. The favorite destination of the…

Ανέγερση οικοδομής σε έδαφος τρίτου, φορολογικές υποχρεώσεις-αποσβέσεις

Τα τελευταία χρόνια, η ανέγερση οικοδομής σε οικόπεδο κυριότητας τρίτου αποτελεί συχνό φαινόμενο. Πρόκειται για τις περιπτώσεις στις οποίες ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου, παραχωρεί σε…

Μη επιβολή χαρτοσήμου σε έντοκες συμβάσεις δανείου, από υποκείμενα στο ΦΠΑ Πρόσωπα

Ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία ενός σημαντικά ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για την εισροή κεφαλαίων μέσω δανεισμού, βάσει της 2163-4/11/2020 απόφασης του ΣτΕ. Με την παραπάνω…

Πρόσφατα Νέα